Làm thế nào để SUY NGHĨ bằng tiếng Anh mà Không cần phải dịch trong đầu nữa!

How to THINK in English | No More Translating in Your Head!

Làm thế nào để SUY NGHĨ bằng tiếng Anh mà Không cần phải dịch trong đầu nữa!

Bạn có muốn biết cách suy nghĩ bằng tiếng Anh không?

Bạn có muốn bắt đầu nói tiếng Anh mà không cần dịch trong đầu không?

Bạn có muốn vượt qua khả năng thành thạo tiếng Anh viết để bắt đầu nói như một người nói tiếng Anh bản ngữ không?

Tuyệt quá! Tôi có các bài tập và thông tin cung cấp cho bạn. Bạn sẽ học cách suy nghĩ bằng tiếng Anh và ngừng dịch trong đầu và tôi sẽ cung cấp cho bạn các bài tập và ví dụ trong suốt quá trình.

Nếu bạn đã từng tự hỏi làm thế nào để bạn có thể nói giống người nói tiếng Anh bản ngữ hơn, tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên trong video này và trên kênh của mình. Học sinh của tôi cam kết nói tiếng Anh trôi chảy và thành thạo các kỹ năng học cách suy nghĩ bằng tiếng Anh. Vâng, bạn sẽ mất một chút thời gian luyện tập và làm việc chăm chỉ, nhưng nó rất đáng giá! Khi bạn nhận ra rằng bạn đã ngừng dịch trong đầu, bạn sẽ rất vui (và những người khác sẽ nhận thấy!).

Thật vui khi nhận ra rằng bạn đã bắt đầu suy nghĩ bằng tiếng Anh và tôi muốn bạn cảm nhận được điều đó! Cùng xem video nhé.