Mạo từ tiếng Anh – Bí kíp tuyệt mật siêu dễ hiểu

Related Articles

— Mạo từ tiếng Anh – Bí kíp tuyệt mật siêu dễ hiểu —

Trong video này, cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các mạo từ ” a, an, the ” đơn giản nhất, dễ hiểu và dễ nhớ nhất!

Sau đây là những phần tóm tắt lý thuyết ngắn gọn và đơn giản để các bạn có thể hiểu chính xác cách sử dụng mạo từ tiếng anh nhé!

Mạo từ tiếng anh: là từ đứng trước danh từ cung cấp một thông tin cho người nghe về một vấn đề, một đối tượng xác định hoặc không xác định.

1. Vị trí a, an, the: – Trước một danh từ, hoặc một tính từ khi tính từ ấy bổ nghĩa cho danh từ. Ví dụ: a book/ a good book.

2. Sự khác nhau của a, an, the:

– Dùng “a/an” cho những danh từ số ít không xác định, được nhắc đến lần đầu tiên. + a: dùng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một phụ âm.

Ví dụ: a pen + an: dùng trước danh từ số ít bắt đầu bằng một nguyên âm.

Ví dụ: an apple, an hour – Dùng “the” cho những danh từ xác định hoặc được nhắc đến lần thứ 2 “the” còn được dùng với danh từ số nhiều.

Ví dụ: the students

3. Cách dùng đặc biệt của “THE”

– THE + thứ duy nhất.
– THE + một đất nước bang, lãnh thổ
– THE + tên những con sông, ngọn núi
– THE + dụng cụ âm nhạc
– THE + tính từ (Adj)
– THE + tên họ số nhiều
– THE + các buổi trong ngày

Nguồn Elight Learning English

More on this topic

Anh văn theo chuyên đềspot_img

Popular stories