Những cách nói ước lượng về thời gian

Related Articles

Với những khoảng thời gian như 7:56 p.m. đôi khi chúng ta không muốn đề cập thời gian cụ thể một cách không cần thiết, nhưng cũng không thể nói chung chung đó là lúc evening. Hãy thử những cách nói ước chừng về thời gian dưới đây:

Sử dụng Past và Till

Tùy thuộc vào lúc đó bạn muốn đề cập đến giờ hơn hay giờ kém. Ví dụ: 6:30 có thể là half past 6 hoặc thirty minutes till 7. (Till là cách nói rút gọn của until – cho đến)

  • 10:30 p.m. — Half past ten. / Thirty minutes till 11.
  • 11:30 a.m. — Half past eleven. / Thirty minutes to 12.

Sử dụng Couple và Few

Khi nói a couple minutes sẽ vào khoảng 2-3 phút. A few minutes sẽ dài hơn a couple (thường khoảng 3-5 phút), nhưng cả hai đều được sử dụng tương tự khi muốn đề cập đến một khoảng thời gian. Ví dụ trong trường hợp sau:

  • What time is it now? (Bây giờ là mấy giờ?)
  • couple minutes past five. (Năm giờ mấy phút rồi.)

Sử dụng By

By cũng được dùng để chỉ thời gian tới một điểm cụ thể nào đó.

  • I want you to be home by eleven o’ clock (trước hoặc chậm nhất là lúc 11 giờ).

Các cách ước lượng khác

Chúng ta hoàn toàn có thể dùng các từ “about”, “almost” để nói về giờ.

Ví dụ:

  • Do you know what time it is now? (Bạn có biết mấy giờ rồi không?)
  • About ten minutes past midnight. (Qua nửa đêm khoảng 10 phút rồi.)
  • Almost noon. (Gần trưa rồi.)

More on this topic

Anh văn theo chuyên đềspot_img

Popular stories