Peacock Facts: Lesson for Kids

Related Articles

Peacock Facts: Lesson for Kids

Sự kiện con công: Bài học cho trẻ em

What Is a Peacock?

Imagine walking around a zoo, where most of the animals are in cages or behind glass. You notice a large, colorful bird that is freely walking toward you in the crowd. It is dragging some very long feathers behind it as it walks. Suddenly, those brightly colored feathers pop up and spread out into a huge fan behind it. Everyone stops to look. You have just seen a peacock!

peacock is a large, male bird that can lift up its long, colorful tail feathers and spread them open like a fan. It is also called a peafowl. The spots on its feathers look like eyes and are very brightly colored so that they can get the attention of a female, just like it got everyone’s attention walking around at the zoo. The bigger and brighter the feathers are, the better! Their tails alone can be about 6 feet long!

A peacock’s fancy feathers aren’t just good for getting the attention of the ladies, however. If he is in danger, a peacock will fluff up his feathers to make himself look much bigger than he really is, to scare off the enemy.

The females are called peahens and are a brownish color. They don’t have the beautiful, long tail feathers that the males have, but there’s an important reason why they are so plain. After a peahen lays her eggs, she sits on them in a nest on the ground until they hatch. That brown color helps hide her in the bushes so that she and her eggs don’t become snacks! The babies that hatch out of the eggs are called peachicks, and the peahen will take care of them by herself as they grow up.

Can Peacocks Fly?

As big as they are, and with all those feathers the males drag around, peacocks and peahens can fly! Though there are bigger birds in the world, the peacock is one of the biggest that can still take to the sky.

———————–

Peacock là gì?

Công là một loại chim lớn với bộ lông độc đáo. Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về chim công, nơi chúng sống, chúng thích ăn gì và một số thông tin thú vị về loài chim này.

Hãy tưởng tượng bạn đang dạo quanh một vườn thú, nơi hầu hết các loài động vật đều ở trong lồng hoặc sau kính. Bạn nhận thấy một con chim lớn đầy màu sắc đang tự do đi về phía bạn trong đám đông.

Nó đang kéo một số lông rất dài đằng sau nó khi nó đi bộ. Đột nhiên, những chiếc lông vũ màu sắc rực rỡ đó bật lên và xòe ra thành một chiếc quạt khổng lồ phía sau nó. Mọi người dừng lại xem. Bạn vừa nhìn thấy một con công!

Chim công là một loài chim đực, to lớn, có thể vén những chiếc lông đuôi dài sặc sỡ và xòe ra như cái quạt. Nó còn được gọi là con công. Những đốm trên lông của nó trông giống như đôi mắt và có màu sắc rất rực rỡ để chúng có thể thu hút sự chú ý của con cái, giống như việc nó thu hút sự chú ý của mọi người khi đi dạo quanh sở thú. Lông càng to và sáng càng tốt! Riêng đuôi của chúng có thể dài khoảng 6 feet!

Tuy nhiên, những chiếc lông công lạ mắt không chỉ tốt để thu hút sự chú ý của các quý cô. Nếu gặp nguy hiểm, con công sẽ tự xõa lông để khiến mình trông to lớn hơn nhiều so với thực tế, nhằm xua đuổi kẻ thù.

Con cái được gọi là Peahens và có màu hơi nâu. Chúng không có bộ lông đuôi dài và đẹp như những con đực có, nhưng có một lý do quan trọng khiến chúng rất đơn giản. Sau khi một con chim đậu đẻ trứng của mình, cô ấy sẽ ngồi trên chúng trong một chiếc tổ trên mặt đất cho đến khi chúng nở. Màu nâu đó giúp giấu cô ấy trong bụi cây để cô ấy và trứng của cô ấy không trở thành đồ ăn vặt! Những đứa trẻ nở ra từ trứng được gọi là con công, và con công sẽ tự mình chăm sóc chúng khi chúng lớn lên.

Peacocks có thể bay? Lớn như chúng, và với tất cả những lông vũ mà con đực kéo xung quanh, chim công và chim công có thể bay! Mặc dù có những loài chim lớn hơn trên thế giới, nhưng con công là một trong những loài lớn nhất vẫn có thể bay lên trời.

More on this topic

Anh văn theo chuyên đềspot_img

Popular stories