Học tiếng anh qua bài hát Season in the sun – Hannah Phạm

Seasons in the Sun

Goodbye to you my trusted friend
We’ve known each other since we were nine or ten
Together we’ve climbed hills and trees
Learned of love and ABCs
Skinned our hearts and skinned our knees
Goodbye my friend it’s hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Pretty girls are everywhere
Think of me and I’ll be thereWe had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climbed
Were just seasons out of time

Goodbye Papa please pray for me
I was the black sheep of the family
You tried to teach me right from wrong
Too much wine and too much song
Wonder how I got along
Goodbye Papa it’s hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
Little children everywhere
When you see them I’ll be there

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song like the seasons have all gone
We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song like the seasons have all gone

Yeah

Goodbye Michelle my little one
You gave me love and helped me find the sun
In every time that I was down
You would always come around
And get my feet back on the ground
Goodbye Michelle it’s hard to die
When all the birds are singing in the sky
Now that the spring is in the air
With the flowers everywhere
I wish that we could both be there

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the hills that we climbed
Were just seasons out of time

We had joy, we had fun
We had seasons in the sun
But the wine and the song like the seasons have all gone to fade

Lời dịch bài hát Seasons in The Sun

Những mùa nắng đẹp

Goodbye to you, my trusted friend,
Tạm biệt anh, người bạn thân của tôi
We’ve known each other since we were nine or ten;
Chúng ta đã quen nhau từ khi lên chín hay mười
Together we’ve climbed hills and trees,
Chúng ta đã cùng nhau leo lên những ngọn đồi và cây
Learned of love and ABC’s,
Cùng học về tình yêu thương và bảng chữ cái
Skinned our hearts and skinned our knees.
Đã từng trầy xước cả ngực và đầu gối

Goodbye my friend, it’s hard to die,
Tạm biệt anh bạn của tôi, thật khó để ra đi
When all the birds are singing in the sky;
Khi mà những chú chim đang ca hát trên bầu trời
Now that the spring is in the air,
Khi mà giờ đây mùa xuân đang tràn ngập khắp không gian
Pretty girls are every where;
Những cô gái xinh đẹp đang ở khắp mọi nơi
Think of me and I’ll be there.
Hãy nghĩ về tôi,và tôi sẽ ở đó

We had joy, we had fun, we had seasons in the sun;
Chúng ta đã vui mừng, đã vui chơi và có những mùa nắng đẹp
But the hills that we climbed were just seasons out of time.
Nhưng những ngọn đồi chúng ta đã trèo lên chỉ còn là dĩ vãng

Goodbye, Papa, please pray for me,
Tạm biệt cha yêu, hãy cầu nguyện cho con
I was the black sheep of the family;
Con chỉ là đứa con hư trong gia đình
You tried to teach me right from wrong,
Cha đã cố gắng dạy dỗ con lẽ phải từ những điều sai trái.
Too much wine and too much song,
Quá nhiều rượu và quá nhiều tiếng hát
Wonder how I got along.
Con tự hỏi tại sao mình có thể tiến bộ được

Goodbye, Papa, it’s hard to die,
Tạm biệt cha yêu, thật khó để ra đi
When all the birds are singing in the sky;
Khi mà những chú chim đang ca hát trên bầu trời
Now that the spring is in the air,
Khi mà giờ đây mùa xuân đang tràn ngập khắp không gian
Little children every where,
Những đứa bé ở khắp mọi nơi
When you’ll see them, I’ll be there.
Khi cha nhìn thấy chúng, con sẽ ở đó

We had joy, we had fun,
Chúng ta đã vui mừng, đã vui chơi
We had seasons in the sun;
Và có những mùa nắng đẹp
But the wine and the song, like the seasons have all gone
Nhưng rượu và những tiếng hát, giống như mùa nắng, tất cả đã qua đi rồi,
We had joy, we had fun, we had seasons in the sun;
Chúng ta đã vui mừng, đã vui chơi, và có những mùa nắng đẹp.
But the wine and the song, like the seasons have all gone
Nhưng rượu và những tiếng hát, giống như mùa nắng, tất cả đã qua đi rồi

Goodbye, Michelle, my little one,
Tạm biệt Michelle, đưá con bé bỏng của cha
You gave me love and helped me find the sun;
Con đã cho cha tình yêu và giúp cha tìm thấy mặt trời.
And every time that I was down,
Và mỗi lần khi cha gục ngã
You would always come around
Con luôn luôn đến bên cha
And get my feet back on the ground.
Và nâng đỡ cha dậy

Goodbye, Michelle, it’s hard to die,
Tạm biệt Michelle, thật khó để ra đi
When all the birds are singing in the sky;
Khi mà những chú chim đang ca hát trên bầu trời
Now that the spring is in the air,
Khi mà giờ đây mùa xuân đang tràn ngập khắp không gian
With the flowers every where
Cùng với những bông hoa ở khắp mọi nơi
I wish that we could both be there.
Cha ước rằng chúng ta có thể cùng nhau ở đó.

We had joy, we had fun,
Chúng ta đã vui mừng, đã vui chơi
We had seasons in the sun;
Và có những mùa nắng đẹp
But the hills that we climbed
Nhưng những ngọn đồi chúng ta đã trèo lên
Were just seasons out of time.
Chỉ còn là dĩ vãng
We had joy, we had fun,
Chúng ta đã hân hoan, nô đùa
We had seasons in the sun;
Và có những mùa nắng đẹp
But the wine and the song, like the seasons have all gone
Nhưng rượu và tiếng hát cũng như thời gian, tất cả đã qua đi rồi,


Trích đăng SEASONS IN THE SUN | Westlife | Vietsub by VOCA Music

  • Lời dịch bài hát Roses
  • Lời dịch bài hát Toxic
  • Lời dịch bài hát Monsters
  • https://music.voca.vn/song/Seasons-in-The-Sun-90