Ứng dụng IELTS Word Power

Related Articles

Sẵn sàng cho kỳ thi IELTS.

Mở rộng vốn từ vựng sẽ giúp bạn khác biệt và đạt điểm số IELTS như mong muốn. Ứng dụng này rất tiện lợi và dễ sử dụng với những từ vựng tiếng Anh hữu ích, giúp bạn dễ dàng sử dụng trong phần thi nói và viết.

Tải ứng dụng này và bạn sẽ:

  • xây dựng vốn từ vựng cần thiết để đạt điểm số cao trong kỳ thi IELTS
  • tự tin khi tham dự kỳ thi
  • cập nhật những thông tin quan trọng về kỳ IELTS tại Hội đồng Anh.

Ứng dụng này rất phù hợp với những học viên đang chuẩn bị thi IELTS!”

Thông tin liên quan

Theo

More on this topic

Anh văn theo chuyên đềspot_img

Popular stories